Årsmøte avholdes torsdag 26 mai 2016

Postet av Nordbygda/Løten Ski den 9. Mai 2016

Årsmøte torsdag 26. mai 2016 kl. 19.00 på Budor skistadion

Saksliste

Se årsmelding, lovnorm og orgplan nederst.


1. Godkjenning av stemmeberettigede

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Årsmelding

5. Regnskap

6. Behandle innkomne forslag og saker

Styret vil legge fram forslag til endringer i Lov for Nordbygda/Løten ski, slik at denne blir i samsvar med Idrettsforbundets lovnorm

7. Fastsette medlemskontingent

8. Budsjett

9. Organisasjonsplan

10. Valg

Forslag - til Lovnorm for NLski.pdf

NLski - Organisasjonsplan 2016.pdf

NLSKI Årsmelding 2015-2016.pdf


Vel møtt.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.