FLYTTET: Årsmøte Nordbygda/Løten Ski holdes Torsdag 11. Juni kl. 19.00 på Budor Skistadion.

Postet av Ole-Martin Hafslund den 16. Mar 2020


Årsmøte Nordbygda/Løten Ski 2019

 

Agenda:

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede

 2. Velge dirigent

 3. Velge protokollfører

 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

 5. Godkjenne innkalling

 6. Godkjenne sakliste

 7. Godkjenne forretningsorden

 8. Behandle idrettslagets årsberetning

 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning

 10. Behandle forslag og saker
  1. Ny Lovnorm for idrettslag                   
    
 11. Fastsette medlemskontingent

 12. Budsjett
   
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

 14. Valg

 15. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

 16. Evt.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.