Årsmøte Nordbygda/Løten ski avholdes 3 april 2018

Postet av Nordbygda/Løten Ski den 19. Mar 2018

OBS: RIKTIG DATO ER 3 April

Årsmøte i Nordbygda/Løten avholdes på klubbhytta den 3 april 2018 kl. 19.00.

Årsmøte skal bl.a. behandle følgende saker:

 • Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 • Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 • Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 • Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 • Behandle forslag og saker.11
 • Fastsette medlemskontingent
 • Vedta idrettslagets budsjett.
 • Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 • Foreta følgende valg
  • a) Leder og nestleder
  • b) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan

Eventuelle saker til årsmøte sendes martin.skramstad@ks.no inne 26.3.18.

Frasigelse av verv sandes valgkomiteen ved leder Viggo Bekkevold.

Her ligger årsmeldingen for 2017 og regnskapet for 2017. Årsmelding og regnskap skal godkjennes av styret før det formelt sett legges fram for årsmøte.

Regnskapet viser ett overskudd på 720.000,- Dette skyldes i stor grad refusjon av spillemidler.

Her er protokollen fra årsmøte for året 2017

Referat fra årsmøte 2016


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.