Årsmøte 2017 referat.

Postet av Nordbygda/Løten Ski den 24. Mar 2017

C:\Users\3168msk\Pictures\klubbe1.JPG

Årsmøte i Nordbygda/Løten ski bel avholdt på Budor skistadion 20 mars 2017.


Atle Ruud ble takke av som leder og Ola Brevig ble takket av som kasserer etter mange års innsats. Atle skal fortsatt være ansvarlig for arrangementene.

Nytt styre ble:

Leder

Martin Skramstad

Nestleder

Jan Egil Presthus

Kasserer

Jon Gunnar Karterud

Styremedlem

Amund Strand

Styremedlem

Monica Cae

Styremedlem

Kristian Stensåsen

Leder alpin

Roald Hågensen

Leder hopp

Ole Martin Hafslund

Leder langrenn

Jan Egil Presthus

Leder sykkel

Rolf Erik Thorkildsen

I tillegg har følgende møterett i styret

Arrangement, Atle Ruud og skihytta Per Udnæseth

Medlemskontingent:

Fastsettelse av medlemskontingent for 2017, sesongen 2017/2018Styrets forslag er at medlemskontingenten videreføres på samme nivå som forrige sesong, samt at det ble innført medlemskontingent for enkeltmedlemmer i sykkelgruppa

Enkeltmedlemmer til og med 12 år blir kr.400, enkeltmedlemmer 13 år og eldre kr. 600 og familie kr. 1200 kr. Enkeltmedlem sykkelgruppa Kr.300 og støttemedlemmer kr. 300


Regnskapet viste et driftsresultat på minus kr 38 706,-. Korrigert for renteinntekter og overskuddsandel Hedmarksvidda Rundt, er resultatet minus kr 15 128,-.

Regnskapet er revidert og revisorene anbefalte at årsmøte godkjenner regnskapet.

Hele referatet kan leses her og budsjettet er her


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.